Jun 9, 2021 — 18:00

Špela Petrič: O rostlinách, řasách a exultopiích

Odkaz na záznam přednášky zde: https://vimeo.com/562867951

Současný výzkum Špely Petrič zkoumá možnosti umělé inteligence, designu a robotiky při vytváření hlubších mezidruhových vztahů s rostlinami. Petrič rozeznává, že se žijeme v situaci nastavené všudypřítomným (eko)systémem algoritmické logiky. Jelikož ze záměrů tohoto počítačového systému nemůžeme jen tak ‘vystoupit’, v této přednášce Petrič bude klást důraz na snahu o jeho rozvrácení pomocí feministických nástrojů vzdoru inspirovanou rostlinným světem – skrze erotickou praxi, kultivaci vášnivé každodennosti a hledáním požitku, který není určován nikým mimo nás. V jejím nedávném projektu "Plant Sex Consultancy to PL'AI", interdisciplinární tým umělců, programátorek, designerů a inženýrek citlivě a pečlivě přistupují k pocitům rostlinného potěšení. Tvorba a výzkum Petrič je inspirována vytrvalostí rostlin v často nehostinných podmínkách. Umění, komputace a rostlinné přeměny se tu setkává, aby formulovalo nové možnosti mezidruhových vztahů v exultopní budoucnosti.

Po přednášce bude následovat diskuze s publikem vedená kurátorkou a teoretičkou Hanou Janečkovou.

Špela Petrič je novomediální umělkyně působící v Ljubljaně a Amsterdamu. Špela prošla přírodovědným vzděláním, má doktorát z biologie a v současnosti pracuje jako výzkumnice na Vrije Universiteit Amsterdam. Její tvorba kombinuje přírodní vědy s "mokrými" biomédii a performancí, a kriticky prozkoumává limity antropocentrismu v mezidruhových projektech. Tvoří umělecké experimenty, které odhalují ontologické a epistemologické základy naší (bio)technologické společnosti. Její práce převážně řeší rekonstrukci a opětovnou apropriaci vědecké metodologie v kontextu kulturních fenoménů, a snaží se kultivovat rovnost a kritický diskurz mezi profesní a veřejnou sférou. Petrič získala mnoho ocenění, mezi nimi například cenu White Aphroid za výjimečný umělecký přínos (Slovinsko), Bioart and Design Award (Nizozemsko), a Award of Distinction na Prix Arts Electronica (Rakousko).