Sep 6, 2018 — 18:00

Shores of the World - Pamela Cevallos artist talk a kulatý stůl

Přednáška / prezentace: Pamela Cevallos

Kulatý stůl: Kristína Jamrichová (etnoložka a umělkyně), Carolina Davis (historička), Kristína Országhová (umělkyně a teoretička umění)

La Pila je komunita sídlící na pobřeží Ekvádoru, která prostřednictvím archeologických objektů jako je huaqueria či místní řemesla rozvíjí ekonomické postupy napodobující "předkolumbovskou" estetiku. Umělkyně a etnografka Pamela Cevallos pracuje s touto komunitou od roku 2015, přičemž se zaměřuje na praktiky budování hodnot v této komunitě. Ve své prezentaci bude mluvit o tom, jak praktiky současného umění např. apropriace či kopírování, vytvářejí možnosti pro práci v terénu a etnografické vědění, a jak museografické strategie a museální zkušenosti v různých institucionálních prostorách umožňují rozšiřovat zájem o objekty o kontexty, ve kterých se vytvářejí jejich významy. Pamela Cevallos žije a pracuje v ekvádorském hlavním městě Quito. Je umělkyní a antropoložkou spojující uměleckou praxi s etnografickým a akademickým výzkumem. Její práce se věnuje sociálnímu životu věcí, praktikám sbírání a vystavování a užití archivů. Od roku 2013 dala dohromady projekty spojené s historií národních muzeí a s původem kulturních objektů. Pracuje na výzkumu v souvislosti s komunitou La Pila v Ekvádoru, který se zaměřuje na napětí mezi rabováním archeologie, konceptem původu a lokálními prostředky řemeslníků vyrábějících repliky pro turisty. Také pracuje na výzkumu historie moderního a současného ekvádorského umění. V roce 2013 vydala knihu La intransigencia de los objetos, která se zabývá výzkumem uměleckého trhu v Quitu v průběhu šedesátých a sedmdesátých let. Provedla šetření umělecké oblasti v Ekvádoru během let devadesátých a byla kurátorkou antologické výstavy konceptuálního umělce Pabla Barrigy. Cevallos je členkou interdisciplinárního kolektivu la-scolaris, který se zabývá výzkumem muzeí, archivů a umění. V současné době je profesorkou a výzkumnicí ve School of Visual Arts na Papežské katolické univerzitě v Ekvádoru. www.la-scolaris.org http://www.la-scolaris.org/