Aug 6, 2020 — 18:30

Křest knihy Bez súhlasu.txt a performance Alex Sihelské a Ester Grohové

18:30 Křest dlouho očekávané knihy esejí o kultuře znásilnění Bez súhlasu.txt. s představením její redaktorky Zuzany Jakalové. Kniha vychází v nakladatelství Display ve spolupráci s Kapitálem a kolektivem Apart.

Bez súhlasu.txt je v pořadí čtvrtou knihou československé edice .txt vydávané ve spolupráci tří subjektů, Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, kulturně-společenského měsíčníku Kapitál a uměleckého kolektivu Apart. Bez súhlasu.txt se formou originálních esejů věnuje diskurzům o sexuálním násilí a kultuře znásilnění. Kultura znásilnění je souborem příběhů, představ a postojů, které se v našich komunitách udržují, zatímco jejich cílem je jednak vyviňovat a omlouvat pachatele/pachatelky sexuálního násilí a jednak umlčovat osoby, které sexuální násilí zažívají či zažívaly nebo na jeho přítomnost poukazují.

19:00 Performativní přednáška (Ne) souhlas //Alex Sihelská and Ester Grohová

Jakým způsobem reflektujeme zkušenost traumatu a sexuálního násilí a jaká je naše role v kultuře znásilnění? A jakou roli hrají instituce při prezentace děl, které se snaží vyrovnat s traumatem? Které strategie nabízejí kritický a konstruktivní přístup k socioekonomickým kontextům traumatu, a které jej naopak umlčují? Alex Sihelská se formou performativní přednášky poetickým a autobiografickým způsobem vztáhne k přemýšlení o traumatu a k otázce, co to znamená být přeživší sexuálního násilí. Její výpověď podpoří hudební složkou Ester Grohová. Večer bude zakončen společnou diskuzí.

Bio:

Alexandra Sihelská. Stěžejními tématy její tvorby jsou současné čarodějnictví a s ním spojená snaha vrátit se k uzurpovaným vědomostem těchto praktik, enviromentální udržitelnost a otázky genderu. Na tato témata nahlíží z feministické perspektivy a z ní vycházející kritiky kapitalistického patriarchátu. Zaměřuje se také na problematiku tabuizování sexuálního násilí, mlčení a hýčkání rape culture jako systémový problém. Svou praxi rozvíjí v médiu pohyblivého obrazu, instalace, performance nebo virtuální reality. Narozena ve Zvoleně, současně studuje v Centru Audiovizuálních Studií na FAMU.

Ester Grohová (1992, Praha) ve své multimediální tvorbě je značně ovlivněna post-internetem a novými technologiemi, jejich používáním a vlivem na psychiku jedince i na společnost. V tomto kontextu se také zabývá genderovými otázkami různými feministickými přístupy k současným sociopolitickým, technologickým a environmentálním otázkám. Na poli zvukové tvorby se zabývá především terénním nahráváním a zvukovým designem, musique concrete, akustickou ekologií a imerzivními kvalitami zvuku.

Event je součástí Prague Pride.