May 19, 2023 — 18:00

KŘEST | Jarmark umění Karla Teigeho: nový anglický překlad

Esej Karla Teigeho Jarmark umění, klasika české estetické teorie, zkoumající umění a jeho propojení se sociální kritikou a politickou emancipací. Nyní je konečně k dispozici v anglickém překladu Grega Evanse, v edici Sezgina Boynika a Joea Grima Feinberga, s rozsáhlými komentáři současných teoretiků umění a trhu.

Diskuze: Sezgin Boynik, Joe Grim Feinberg a Jana Ndiaye Berankova