May 3, 2022 — 18:00

Obrazy před slovy

Nejdál, kam dohlédneme na lidskou kulturu, nacházíme vizuální projev a komunikaci, dnes tomu říkáme nepřesně novodobým pojmem výtvarné umění. Malby, kresby, plastiky a reliéfy v různých materiálech a prostředích, které umožnily dochování po desítky tisíc let před naším rokem nula, představují zcela jedinečné svědectví. Moc se o něm ale nemluví, protože je vizuální, hmatové a prostorové, a nikoli verbální. Jistě se k nim pojila nějaká slova a řeč, ale ty nikdy nebudeme mít možnost poznat, protože nejstarší písmo vzniklo teprve ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem. Přesto můžeme legitimně spekulovat o tom, co tyto obrazy znamenaly.

Milena Bartlová je historička umění, od roku 2011 přednáší na UMPRUM. V posledním desetiletí přešla od studia dějin středověkého umění k práci týkající se vizuální kultury, národních identit, metodologie dějin umění a k dějinám oboru. Její poslední kniha Ženy, které nechtěly mlčet (Nadace Rosy Luxemburg 2021) se věnuje feministické rekapitulaci života žen v její rodině a právě vychází druhé vydání v Nakladatelství Neklid. Píše také výtvarné kritiky (v roce 2021 za ně získala Cenu Věry Jirousové) a publicistiku, zejména pro A2, Alarm.cz, Artalk.cz a Art&Antiques.