Pracovat

Práce je určena konkrétní profesí, místem výkonu, odvětvím průmyslu, hospodářstvím, oborem studia. Práce má obrovský vliv na kvalitu a podmínky našeho života. Práce šlechtí, polidšťuje, dává smysl, ale práce také zotročuje, ujařmuje a vykořisťuje. Být nezaměstnaný nebo dokonce nezaměstnatelný je v našich společnostech jednou z nejostouzenějších sociálních kategorií.

Tato kniha je založena na rozhovorech o práci a promlouvá v ní deset konkrétních mužů a žen. Jsou to příběhy zdánlivě obyčejné, v bližším detailu však ukazují zajímavé a často i překvapivé lidské osudy a skrze ně konkrétní nuance současné práce. Co si do svého deníku zapisuje zaměstnankyně veřejných toalet? Co znamená pracovat ve vězení? Jak se žije člověku v průsečíku zadlužení, nemocenské a spousty prekérních prací? Co dělá radost vrchnímu v jídelním voze? Jaká je budoucnost učňovských škol? A jak nás může posílit, pokud se nebojíme z práce odejít?

Kniha je k dispozici pouze v galerii Display, připravuje se dotisk.