Multilogues on the Now: O žlázách, membránách a dutinách

Prostřednictvím projektu Multilogues on the Now: O žlázách, membránách a dutinách se snažíme probádat terén bez binárního dělítka a zaměřit se na posthumanistické a více-než-lidské přístupy k subjektivitě, nenormativní tělesnosti a sexualitě. Tato výstava ve formě experimentální publikace - obsahuje osm nových textů a uměleckých příspěvků od vedoucích současných osobností z oblasti feministického, trans, černošského a dekoloniálního myšlení, které byly napsány či připraveny specificky pro tento projekt.

Svou pozornost upínáme na tekuté, nelineární, neuspořádané, poetické, nestabilní, děravé, parazitické, monstrózní a queer způsoby pobývání ve světě. Tato publikace-objekt je výrazem našeho přání otevírat nová východiska: v těle a jeho niternosti, se vší jeho hloubkou a neprobádanými záhyby, stejně jako na širší rovině mikro- a makrosvěta. Tváří v tvář nynější globální pandemické krizi chceme nabídnout prostor pro společné soužití a pospolitost lidského a více-než-lidského. Cílem tohoto projektu je přetvořit a jinak koncipovat podmínky vedoucí k toxické mocenské dynamice a nadvládě tím, že upínáme naši pozornost na již existující či spekulativní myšlenky a praxe, které se zasazují o spravedlivější, horizontální a feministickou současnost. (editorky)

K dostání Kosmas.cz a vybraných knihkupectvích

Záznam z křestu zde

S příspěvky od:

Edna Bonhomme, Anetta Mona Chisa, Taraneh Fazeli, Hana Janečková, Kateřina Kolářová, Serina Tarkhanian, Tereza Stöckelová, Margrit Shildrick, Susan Stryker, Zuzana Štefková

Display ve spolupráci s FFUK, 2021, 153 stran, anglicky v českém překladu