Dec 19, 2019 — Mar 1, 2020

So Far, So Right

Od konce éry studené války, kdy se proměnilo světové rozložení sil, se utváří nová dynamika globálního vládnutí. Tvar jí dávají nově se formující velmoci, které mohou díky propojování mezinárodních startupů, přebudovávání transnacionálních zdrojů a logistických systémů či získávání nových řídících – například informačních – technologií ještě účinněji překračovat hranice a vstupovat do rozličných biopolitických sfér.

Projekt So Far, So Right je založen na spekulativním pojetí deformace a na tom, jak se promítá do daného rámce globálního spravování statků. Projekt se odvíjí od zkoumání a vymezení dvou postkomunistických narativů a jejich metamorfóz, prolínajících se vztahů a vzájemných napětí, odehrávajících se na pozadí zašlé politické geografie dvou bývalých socialistických bloků. Předkládá možné metody rozplétání jejich historií i představ o budoucnosti, čímž zahajuje jejich nový životní příběh.

Projekt So Far, So Right prostřednictvím programu produkčních grantů pro nezávislé kurátory v oblasti vizuálních umění podpořila tchajwanská Národní nadace pro kulturu a umění.

Projekt podpořili: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 2, Národní nadace pro kulturu a umění, Oddělení kultury magistrátu města Tchaj-pej; Nadace RC pro kulturu a umění