Jan 17, 2024 — 19:30

Uvedení nových knih Elsy Aids a Kristiny Láníkové

Elsa Aids: Lazarská v zimě a jiné básně

„Je to knížka ohlédnutí, uhranutí a vzpomínky, nostalgická a naspodu hořká,“ píše se na přebalu básnické sbírky jednoho českého básníka, socialisty. Čas pokročil a my znovu sčítáme ztráty. Jakou chuť má nostalgie v zemi ubytoven a skladů? A jakými slovy můžeme mluvit o štěstí?

Kristina Láníková: Puma M

Čtvrtá sbírka básní Kristiny Láníkové pracuje s napětím mezi intimitou a odosobněností, láskou a léčením, soukromím a popkulturou, vzpomínkou a medikací, vlastním hlasem a společenskými stereotypy. Podstatnější jsou ale jiné dva póly: lyrika a feminismus.

Elsa Aids je český spisovatel a pracovník v kultuře. Knižně vydal několik sbírek poezie a prózu Přípravy na všechno (2020). Jeho poslední kniha Lazarská v zimě a jiné básně (2023) má „potenciál oslovit roztěkané zoomery, rozmrzelé mileniály i boomery v SUV“.

Kristina Láníková je vizuální umělkyně a autorka básnických textů, které částečně vznikají metodou koláže. Vydala sbírky Pomlčka v těle (2015), Krátké dějiny zraňování (2017), Úvahy nad zájmeny (2020) a Puma M (2023).