May 7, 2020 — Jun 14, 2020

Technologies of the Sacred

Online exhibition: sacred.display.cz

Interface Design: The Rodina /// Graphic Design: Jan Novák /// IT Support: Jiří Maha /// Conceptual Collaboration: Hana Janečková and Display – Association for Research and Collective Practice

Úkolem výzkumné výstavy ‚Technologie posvátna‘ je přehodnotit hranice mezi technologií a náboženstvím či mysticismem. Odkouzlený svět moderní doby je v skutečnosti jenom pokračováním sakrálních tendencí jiným způsobem – magické myšlení se kamufluje do podoby technické racionality, která potřebuje sféru posvátna jako skrytý zdroj své sekulární vznešenosti. Tento přístup nám umožňuje nově promyslet nejen náš vztah k tomu, co technologie ve své podstatě je, ale také se zamyslet nad tím, jak jejím prostřednictvím utvářet kulturní praktiky v době, kdy se svět tak, jak ho známe, začíná nenávratně rozpadat. Co z tohoto světa máme vlastně oplakávat, a jaké chvalozpěvy zpívat světu, jež přijde?

Project Partners: Ministry of Culture Czech Republic, City of Prague, Embassy of Greece in Prague, MeetFactory.