Nov 19, 2019 — 18:00

Učit se od základů: nenucené a neformální vzdělávání a angažovanost v sociálním hnutí

Jak nás může obohatit hlubší zájem o intelektuální práci aktivistů a aktivistek, kteří se zasazují o sociální, politickou a ekologickou spravedlnost? Aziz Choudry propojuje své vlastní zkušenosti s aktivismem a různými sociálními hnutími, aby poukázal na to, že takový boj je nejlépe pochopitelný, pokud se zapojíme do učení, vědění, debat a sdílení teorií, které jsou jeho součástí. Choudry ve své práci vychází z antikoloniálních, marxistických, feministických a antirasistických pohledů na vědění a moc. Jeho práce vyzdvihuje způsob, jakým se aktivisté, aktivistky, organizátoři a organizátorky učí přímo tím, že konají, a upozorňuje na chybějící propojení mezi praxí organizování sociálních hnutí v terénu, kritickou teorií o vzdělávání dospělých a teorií zkoumající sociální hnutí. Jako příklady uvádí antikoloniální proudy v rámci hnutí za globální spravedlnost, které se formují v Pacifické Asii, aktivistický výzkum a vzdělávání v sociálních hnutích a lidových organizacích na Filipínách, dělnické boje migrantů a imigrantů v Kanadě, či studentské stávky v Quebecu v roce 2012.