Apr 24, 2022 — 17:00

Překonat tradici mlčení 2 - Prezentace, poslech hudby a slovník

Zeynab Gueye a Tereza Silon chtějí mluvit a diskutovat o možnostech mezirasové spolupráce, s důrazem na spolupráce v dominantně bílém prostředí a institucích. "Je třeba, aby byla každá mezirasová spolupráce zároveň i antirastistickou praxí? Jaká jsou specifika antirasistické praxe v kulturních kontextech a identitárních intersekcích lidí střední a východní Evropy? Jak se potýkat s otázkami reprezentace a tokenizace v prostorech, kde je mezirasová spolupráce hierarchická, kdy jsou bílí lidé v pozici moci a ve valném zastoupení? O čem můžeme snít? Chceme si představovat budoucnost mezirasové spolupráce a zároveň uznávat tlak, který je na ně vyvíjen ve strukturách, které jsou již ze své podstaty relikty koloniálního násilí. Za jakých podmínek by byly existence, důstojnost a srdce všech uctěny? Chceme přemýšlet o prostorech, ve kterých je pohled na specifika žité zkušenosti všech zúčastněných a jejich pozice ve společnosti samozřejmostí. O prostorech, ve kterých jsou aktivně přezkoumávány způsoby, jakými se různorodé společenské pozice podílí na systémech oprese. Toužíme po tom, aby se počítalo s pluralitou vědomostí i mnohostí žité zkušeností a jejich ztělesněním. Chceme zamezit sebenaplňujícím se proroctvím o nemožnosti vystoupit z reprodukce traumatu bílé nadvlády ústící v kulturní, intelektuální a někdy i fyzickou rasovou segregaci. Chceme vítat spolupráce, ve kterých je mezirasový dialog generativní, nadějeplnou, sbližující a osvobozující praxí!" (Tereza Silon, Zeynab Gueye)

Zeynab Gueye (zey) je interdisciplinární umělec/umělkyně. Zaměřuje se zejména na umělecký výzkum, který čerpá jak z jeho/jejího akademického vzdělání, feministické a antirasistické praxe, tak z Djingu a dlouholeté lásky k tanci.

Tereza Silon je performer, facilitátorka, bodyworker. Ve své interdisciplinární praxi dlouhodobě pracuje s tělesností, queer perspektivami, sociálními a přírodními ekologiemi, kolektivním tělem a možnostmi vytváření prostoru pro generativní intimitu v extraktivních systémech, k čemuž řadí i potřebu anti-opresivní práce, včetně antirasismu. Věří, že jednoho dne si budeme moct všechny/i hrát.

Tento program je otevřen všem, přijďte prosím včas.

Překonat tradici mlčení I., II je program workshopů, diskuze, přednášek a sdílení vedený Terezou Silon a Zeynab Gueye, ve spolupráci s Hanou Janečkovou a Displeym.

Program je součástí dlouhodobého projektu Futures of Race Displaye, který se věnuje otázkám rasy v současné české společnosti, iniciovaného Hanou Janečkovou a Zuzanou Jakalovou v roce 2019.