Apr 21, 2022 — 16:00

Překonat tradici mlčení 1 - Bílá je taky barva

Pro tento workshop je nutné se zaregistrovat emailem na hana@display.cz

Workshop vedený Terezou Silon je pozvánkou pro bílé lidi k prozkoumávání své pozice a spoluúčasti v rasistických strukturách bílé společnosti. Budeme si všímat, proč v antirasistických diskurzech dáváme tolik pozornosti jako bílé osoby „jinakosti“. Jinak tedy: Kolik odstínů a příchutí má bílá identita? Co má nereflektovaná bělost společného například se strachem z tloušťkyči rodovou normativitou? Kde jsou limity bílé empatie? Jakými způsoby absence vědomí naší vlastní „bělosti“ v kombinaci s našimi dalšími identitami operuje v našich tělech, způsobech vyjadřování a přemýšlení o světě? Jak můžeme prozkoumávat, znejistit a decentralizovat naše bílé privilegium v prostředí, ve kterém jsou pohodlí a bezstarostnost bílých osob upřednostněny? Budeme se bavit a společně praktikovat rozšiřování odolnosti a naší emoční kapacity potřebné k zodpovědnému provedení této práce. A připravíme se, že to bude místy osobně nepohodlné a lepivé, ale také polidšťující. Pokusíme se blíže formulovat, jak být zodpovědně bílé/í, ve světě, kde globální majorita bílá není.

Tereza Silon je performer, facilitátorka, bodyworker. Ve své interdisciplinární praxi dlouhodobě pracuje s tělesností, queer perspektivami, sociálními a přírodními ekologiemi, kolektivním tělem a možnostmi vytváření prostoru pro generativní intimitu v extraktivních systémech, k čemuž řadí i potřebu anti-opresivní práce, včetně antirasismu. Věří, že jednoho dne si budeme moct všechny/i hrát.

Workshop je určen pro bílé lidi.

Překonat tradici mlčení I., II je program workshopů, diskuze, přednášek a sdílení vedený Terezou Silon a Zeynab Gueye, ve spolupráci s Hanou Janečkovou a Displeym.

Program je součástí dlouhodobého projektu Futures of Race Displaye, který se věnuje otázkám rasy v uměleckých institucích v současné české společnosti, iniciovaného Hanou Janečkovou a Zuzanou Jakalovou v roce 2019.