Apr 20, 2022 — 16:00

Překonat tradici mlčení 1 - ‘I speak in first person’

Pro tento workshop je nutné se zaregistrovat emailem na hana@display.cz

V tomto workshopu se Zeynab Gueye primárně soustředí na způsoby, jakými se o sebe mohou černoši/ky starat a jak se oslavovat v prostředí, které je převážně bílé. Za cíl si dává s účastníky/icemi mapovat, jak konkrétně v českém kontextu prožíváme své černošství, jak a skrze co se s ním identifikujeme a co pro nás znamená. Ve společných diskusích budeme přemýšlet nad fenomény kolorismu, internalizovaného rasismu a genderovaných aspektů rasy. Cílem bude také společné vytvoření skupinového slovníku slov, myšlenek a termínů, se kterými si přejeme, aby bylo naše černošství spojováno. Nabídne i praxe a cvičení, které nás mohou v každodennosti podpořit v soucitu a lásce k sobě samým, které jsou komplikovány žitím v převážně bílém prostředí s pomocí průběžného válení, protahování, výměn masáží rukou a pití bylinného čaje. Ultimátním účelem workshopu by mělo být sdílení o odolnosti, sebepéči a radosti, ve kterých se můžeme vzájemně podporovat a inspirovat.

Workshop je určen černochům/škám.

Zeynab Gueye (zey) je interdisciplinární umělec/umělkyně. Zaměřuje se zejména na umělecký výzkum, který čerpá jak z jeho/jejího akademického vzdělání, feministické a antirasistické praxe, tak z Djingu a dlouholeté lásky k tanci.

Program je součástí dlouhodobého projektu Futures of Race Displaye, který se věnuje otázkám rasy a uměleckých institucí v současné české společnosti, iniciovaného Hanou Janečkovou a Zuzanou Jakalovou v roce 2019.