Sep 19, 2018 — 18:00

Předvolební debata k tématu památkové péče na území Prahy

Památková ochrana architektury očima pražských politickým uskupení – předvolební debata k tématu památkové péče na území Prahy

Rohový dům na Václavském náměstí, vila na Petřinách, Libeňský most, Transgas, neblahá a nejasná situace památkové péče na území hlavního města obecně...

V předvolební debatě budou zástupci politických uskupení, která kandidují v nadcházejících volbách do pražského městského zastupitelstva, tázáni na to, jak obecně nahlížejí na památkovou ochranu architektury na území Prahy, jaký mají názor na památkové kauzy, které v Praze probíhají nebo v nedávné době probíhaly, a i na další přidružená témata.

Pořádá studentský spolek ÚTVAR ve spolupráci se spolkem Display, Ústavem pro dějiny umění FF UK, ČVUT a spolkem Architektura 489.