May 31, 2020 — 0:00

Otevřená výzva pro afročeské tvůrce/tvůrkyně v oblasti umění a aktivismu

Termín rezidence: Rezidenční pobyt se uskuteční od 1. října do 30. listopadu 2020. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

MeetFactory v rámci této rezidence nabízí:

· ateliér v MeetFactory · měsíční příspěvek ve výši 500 EUR · produkční rozpočet ve výši až 180 EUR · zázemí mezinárodního multižánrového uměleckého centra · možnost využití vybavení a zázemí rezidenčních prostor · příležitost být součástí rezidenčního programu MeetFactory AiR – účast na veřejných událostech (otevřených ateliérech, prezentacích, workshopech) a dalších aktivitách v rámci programu MeetFactory AiR (exkurze, kurátorské návštěvy ateliérů atd.) · networking a zprostředkování kontaktů s pražskou, českou a slovenskou uměleckou scénou · PR podporu s využitím komunikačních kanálů MeetFactory · produkční podporu při realizaci projektů

Display vybraným uchazečům nabízí:

· náhradu cestovních nákladů (pro mimopražské) · kurátorskou a produkční podporu při realizaci projektů a děl · profesionální lokální a mezinárodní síť a podporu · prostor galerie Display, honorář a základní produkční rozpočet pro akce nebo jiný veřejný program · PR podporu s využitím komunikačních kanálů sdružení Display

Přihláška do rezidenčního programu a výběrové řízení

Výběrové řízení povedou:

· Languid Hands - https://languidhands.co.uk/ · Piotr Sikora, Lucia Kvočáková – MeetFactory - http://www.meetfactory.cz/cs/ · Hana Janečková, Zuzana Jakalová – Display - https://www.display.cz/cs/home

Požadované informace: · profesní životopis · aktuální portfolio (pro oblast výtvarného umění, designu a architektury) a/nebo jiné ukázky tvorby · projektový návrh včetně krátkého popisu rešeršní a praktické činnosti v rámci rezidence, propojení s širší uměleckou praxí a plánovaných výstupů v rámci rezidenčního programu (praktické výstupy).

Soubory s většími datovými objemy prosím zasílejte přes službu WeTransfer.com nebo uschovna.cz. Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do 30. června na stránkách MeetFactory: www. meetfactory.cz. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.

Termín pro podání žádostí do 31. května 2020 včetně Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty.

Přihlášky posílejte kurátorům rezidenčního programu MeetFactory Lucii Kvočákové a Piotrovi Sikorovi na: opencall@meetfactory.cz. Do předmětu uveďte AfroCzech 2020.