Sep 11, 2018 — 18:00

Nespavost - uvedení knihy

    1. ’26 Měl bych jít spát.
    1. ’26 Hledat rytmus mezi čtením a psaním. Výdech a nádech. Psát a číst, kritika i spekulace. Ne jako odborné aktivity, ale jako odpovědnost.
    1. ’16 Abstraktní román. Zločin bez viníka. Podmínky současnosti. Hra bez pravidel.
    1. ’16 Je třeba hledat nový jazyk. Je třeba psát.
    1. ’16 Jdu spát.

Knihu Nespavost formuje nikoli téma, žánr či forma, ale spíše určitý rytmus. Tvoří ji soubor nepravidelně datovaných zápisků a textů, které reagují právě na proměny a průběh v čase, ať už se jedná o osobní, často ironické, postřehy nebo pokusy vymezit určité filosofické východisko vůči současnosti. Samotný text je experimentem s psaním jako etickou, nebo dokonce politickou aktivitou, s formou fragmentů, ale i s širšími otázkami po temporalitě a rytmu současnosti i možnostech (ne)porozumění. Doplňují jej pak dvě studie. První z nich přímo od autora knihy Václav Janoščíka se snaží rigorózněji vymezit společenskou i filosofickou relevanci nespavosti a zároveň popsat kontext psaní jako vlastního problému především v kontextu spekulativní fikce a akceleracionsmu. Druhá studie Borise Ondreičky pak nabízí spekulativní nebo snad „epileptické“ čtení celé knihy, v jehož rytmu se ale dostává k mnoha dalším odkazům a momentům. Základním východiskem obou autorů je myšlení z okruhu spekulativní fikce. Experimentální, či konceptuální texty na pomezí odborné a literární produkce vytyčují prostor, který je nesmírně aktuální vzhledem k současným filosofickým a společenským problémům (spekulace, realismus, postpravda, akcelerace), v českém prostředí zatím dosud spíše opomíjenou formu. Nespavost představuje pokus tyto problémy přenést do českého prostředí.

Knihu vydalo UMPRUM ve spolupráci s Display.