Sep 13, 2021 — 8:50

Open call: Inspiration forum LAB

Open Call Inspirační fórum ji.hlavského festivalu a Display – Asociace pro výzkum a kolektivní praxi zvou evropské umělce, filmaře, designéry, vědce, výzkumníky a odborníky z dalších oborů, aby se k nám připojili ve snaze hledat nápaditá řešení strukturálních problémů evropské společnosti, která čelí výzvám spojeným s proměnou ekologické, politické, technologické a sociální krajiny, a navrhovat alternativy k současnému vývoji, které přispějí k udržitelné a kolektivní budoucnosti.

Hledáme účastníky, kteří si kladou zásadní otázky o převládajících narativech o světě kolem nás a naší roli v něm. A zároveň mají zájem o interdisciplinární přístup založený na spolupráci a propojující vědu, technologie a umění.

Vybraní účastníci budou mít příležitost prohloubit své teoretické i technické dovednosti prostřednictvím teoretických přednášek a praktických workshopů. Vytvoří dva interdisciplinární týmy, které se budou podílet na kolaborativním výzkumu a rozvíjet své multimediální umělecké projekty. Výsledné projekty budou prezentovány v Galerii Display a na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Téma IF LABu 2021/22 „Meze růstu“ není jenom názvem legendární zprávy Římského klubu z roku 1972 vypracované výzkumným týmem pod vedením Donelly H. Meadowsové, ale také zajímavou výzvou. Ve zprávě se uvádí, že existují určité meze chování společnosti a ekonomické systémy vždy čelí určitým mezím. Ale co pro nás tyto meze představují? Překážky? Příležitost lépe se soustředit? Produktivní omezení? Kolik vlastně existuje možností růstu? A potřebujeme vůbec růst? Jaký je stav společnosti nebo ekonomiky, která se do těchto mezí vejde, a to jak doslovně, tak metaforicky?

Tyto otázky určují i výzkumný plán programu Inspiration Forum LAB 2021/22, který navazuje na konceptuální šíři i historickou úlohu původní zprávy Římského klubu, jež v roce 2022 oslaví své 50. výročí. Budeme se zabývat duchem ekologie, infrastruktur a institucí, které přinášejí a využívají nové poznatky o naší planetě a jejich mezích. Vědu tedy pojímáme nejen jako nástroj, ale i jako předmět zkoumání, který lze kriticky hodnotit právě z hlediska toho, jakou realitu pomáhá vytvářet a jakou se naopak snaží potlačit nebo dokonce vymazat.

Hlavní lektoři V rámci programu budou účastníci pracovat pod vedením dvou head tutorů: Zbyňka Baladrána a Lenky Hámošové. Program odborných přednášek sestaví a povede Lukáš Likavčan.

Koho hledáme? ● 8 účastníků z evropských zemí z různých oborů (umění, film, architektura, design, sociologie, ekologie, technologické inovace atd.), kteří společně vytvoří dva interdisciplinární týmy. Každý z těchto týmů bude zahrnovat účastníky se zkušenostmi v oblasti technologií, přírodních věd, společenských věd a umění. ● Věk: 25–40 (doporučeno) ● Dobrá znalost angličtiny

Podmínky ● Program IF LAB trvá sedm měsíců (od října 2021 do dubna 2022) s následnou prezentací projektů na jaře/ v létě a na podzim roku 2022 ● Přednášky a workshopy se budou konat v Praze, v Jihlavě a online ● Každý účastník obdrží stipendium ve výši 500 EUR ● Každá skupina bude pracovat s produkčním rozpočtem 1200 EUR a může utratit dalších 500 EUR za pronájem technologií nebo odborné konzultace

Důležitá data a termíny Vyhlášení výzvy: 24. května 2021 Termín pro podání přihlášek: 13. září 2021 Výsledky výběrového řízení: v týdnu od 27. září 2021

Více info https://www.ji-hlava.cz/inspiracni-forum/inspiration-forum-lab