Jun 11, 2020 — 18:00

Autonomies Čtenářská Skupina Bare Life: The Flesh

Čtenářská skupina Možnosti Autonomie vás srdečně zve k společné diskusi textu Alexandera G. Weheliye ‘Bare Life: The Flesh’ z jeho textu Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics and Black Feminist Theories of the Human (Duke University Press, 2014).

V tomto vlivném textu Alexander G. Weheliye ukazuje, jakým způsobem jsou nebílí lidé v prostoru západní modernity vylučováni z kategorie člověčenství. Autor přistupuje k biopolitice z perspektivy černošského feminismu. V návaznosti na něj ustanovuje namísto kategorie těla (body) myšlenku těla jako masa (flesh), přičemž tuto redefinici vnímá jako první krok k novému pojetí lidství, které není postaveno na představě západního člověka - muže jako jediného správného obrazu lidského života.

Čtenářská skupina Možnosti Autonomie je založená na feministických principech a v následujících sezení se bude věnovat přemýšlení o umění, feminismu a aliancích mezi lidskými a nelidskými aktéry a materiálním světem. Čerpající z oblasti filozofie, kulturní teorie i přírodních věd, první sezení je iniciované a vedené kurátorkou a teoretičkou Hanou Janečkovou.

Display Čtenářská skupina Možnosti Autonomie je otevřená všem. Cílem je otevřená diskuse v demokratickém prostředí umožňující hledání spojení a styčných bodů naší každodenní zkušenosti s politickou imaginací. Doporučujeme přečíst či seznámit se s textem dopředu, ale k účasti to není nutné. Tištěné kopie textu budou k dispozici a ve skupině budeme číst a diskutovat pasáže z textu dohromady. Pro více info email hana@display.cz.

Možnosti Autonomie je součástí programu Živé Auditorium v Display Sdružení pro umění a kolektivní praxi.

TEXT ke stažení ZDE, kapitola 2 Bare Life: The Flesh

https://drive.google.com/file/d/1v7K1lW44y1d8WK2qALM255kL7QDMK8Oy/view?usp=sharing