Nov 11, 2019 — 18:00

30 let po revoluci: jaké jsou perspektivy levice?

Letos uplyne 30 let od Sametové revoluce, události, která nás zbavila zahnívajícího normalizačního stalinského režimu, ale přinesla nám volnotržní kapitalismus bez přívlastků.

Jako panelista vystoupí novinář a někdejší dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom Zbyněk Fiala. Ve svém příspěvku se bude věnovat především kritické reflexi divoké privatizace, vzniku hlubokých ekonomických nerovností a dopadu ekonomické transformace na český průmysl. Zhodnotí také dopad této transformace na stav současné ekonomiky a vyhlídky, které je možné očekávat do budoucna.

Politolog Jan Májíček se zaměří na perspektivy české levice a na to, jaké výzvy před ní stojí. Ve svém příspěvku se bude snažit ukázat, že cesta levice nevede přes spolupráci s Andrejem Babišem ani přes lpění na starém světě 19. a 20. století.

Ekologická aktivistka a členka platformy Skutečné levice Nikol Krejčová ve svém úvodu popíše význam sametové revoluce pro stav životního prostředí a jeho ochranu. Vyjádří se i k vývoji environmentálního hnutí a politiky životního prostředí v posledních 30 letech. Zvláštní pozornost věnuje současným trendům v ochraně životního prostředí.